ÚVOD PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PŘEDMĚTY KDE STUDOVAT  

 

PŘEDMĚTY

Studium medicíny se snaží vychovává především takové lékaře, kteří jsou po skončení studia schopni fungovat v jakémkoliv oboru lékařství, a tak náplní 1. až 4. semestru studia medicíny jsou především teoretické předměty jako je anatomie, histologie, lékařská biofyzika a chemie, fyziologie, biologie, embryologie a další. V těchto předmětech si studenti obohacují vědomosti nad rámec středoškolských znalostí. Ve 5. a 6. semestru pak k ke klasickým předmětům na medicíně patří patologie, patologická fyziologie, mikrobiologie a farmakologie. Ve vyšších semestrech se vyučují klinické předměty jako chirurgie, urologie, vnitřní lékařství, ortopedie, neurochirurgie, resuscitace a anesteziologie, pediatrie, porodnictví a gynekologie, neurologie, psychiatrie a další, které mají návaznost na předměty veřejného zdravotnictví (sociální lékařství, zdravotní politika, soudní lékařství a medicínské právo). Při studiu medicíny se věnuje prostor také předmětům, jako je imunologie, genetika, cizích jazyky a latina.

Na většině studijních programech, kde se dá medicína studovat, probíhá během studia souvislá praxe ve vnitřním lékařství, chirurgii, pediatrii, porodnictví a gynekologii.
 

ANATOMIE

HISTOLOGIE

PATOLOGIE

FYZIOLOGIE

PATOBIOCHEMIE

FYZIKÁLNÍ TERAPIE

KARDIOLOGIE

 

 

partneři stránek


sf

 

© 2014 Studium medicíny