ÚVOD PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PŘEDMĚTY KDE STUDOVAT  

 

PATOBIOCHEMIE

Patobiochemie je u studentů poměrně oblíbeným předmětem, jehož výuka probíhá formou přednášek, které jsou většinou jednou týdně a cvičení, která jsou jednou za 14 dní. Předmět je dělaný formou přednášek a cvičení a podle názoru a zkušeností většiny studentů, není patobiochemie až tak podstatná, protože se zde do velké míry probírá látka z patofyziologie a patologie. Cvičení předmětu patobiochemie jsou v podstatě teoretické přednášky, kde je ale povinná účast. Zápočet se většinou dává za účast na cvičeních, jsou povolené maximálně 2 absence.

 

 

 

 

partneři stránek


sf

 

© 2014 Studium medicíny