ÚVOD PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PŘEDMĚTY KDE STUDOVAT  

 

HISTOLOGIE

Histologie je stejně tak jako anatomie předmětem, který na studium medicíny patří mezi nejsložitější a časově nejnáročnější předměty v prvním ročníku. Předmět histologie se na medicíně učí v obou dvou semestrech. V zimním semestru má histologie dvouhodinové přednášky jednou za čtrnáct dní a jednou za čtrnáct dní probíhá také čtyřhodinové cvičení. V letním semestru má histologie vyhrazené 2 hodiny přednášek týdně, které jsou doplněny 3 hodinovým cvičením, které probíhá také jednou týdně. Výuka histologie je stejně jako anatomie zakončena závěrečnou zkouškou. Podobně jako u anatomie je doporučeno se věnovat histologii průběžně během semestru, jinak je pro studenty medicíny velmi obtížné tento předmět úspěšně dokončit.                                                                                  

 

 

 

 

partneři stránek


sf

 

© 2014 Studium medicíny