ÚVOD PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PŘEDMĚTY KDE STUDOVAT  

 

STUDIUM MEDICÍNY

Máte-li v plánu studium medicíny na některé z lékařských fakult v České republice, musíte mít absolvovanou jakoukoliv střední školu zakončenou maturitou. Dalším důležitým krokem je úspěšné složení přijímacích zkoušek, které má každá fakulta svoje a navzájem se liší. Jestli jste přesvědčení, že chcete studovat medicínu, pak ideální střední škola je pro vás gymnázium. Výhodou gymnázia je, že získáte hlubší znalosti z biologie, chemie a fyziky, které se vám budou hodit především u přijímacích zkoušek. Gymnázium se pro následné studium medicíny doporučuje, není však samozřejmě podmínkou, a tak vám nic nebrání jít na studium medicíny například ze střední zdravotnické nebo z jiné střední školy s maturitou.

Vysokoškolské studium medicíny je zařazeno se do magisterského studia a standardně trvá 6 let.  Jdete-li studovat medicínu, je třeba si uvědomit, že šestileté studium není spojeno s potřebnou oborovou specializací. Na studiu medicíny si během 6 let studenti musí projít všemi obory od interny přes chirurgii až po gynekologii. Hlavní tedy je, že během 6letého studia medicíny se studenti nemohou specializovat a po jejím dokončení může absolvent dělat obor, jaký budete chtít. Při úspěšném dokončení studia na medicíně získá student titul MUDr., čímž se stane doktorem a poté si může vybrat, v jakém oboru se bude nadále realizovat. Specializaci získává MUDr. po zhruba 5 letech práce v příslušném oboru po splnění speciální zkoušky, která se nazývá atestace.

 

 

partneři stránek


sf

 

© 2014 Studium medicíny